Styrelserekrytering

Drömmer er organisation
om en väl fungerande och effektiv styrelse?

En lyckad rekrytering av extern styrelseordförande eller styrelseledamot kan hjälpa ägarna och styrelsen att lyfta blicken och att skapa ordning och reda. För att det ska bli bra gäller det dock att veta vad ägarna vill, ha en tydlig vision med bolaget samt en kravprofil som matchar visionen.

Vi kan hjälpa er!

Hösten 2020 inledde Telin ett samarbete StyrelseAkademien Sydost, som idag Sveriges ledande forum för professionalisering av styrelsearbetet i Sverige och den snabbast växande aktören inom bland annat styrelserekrytering.

Genom vår samverkan hjälper vi er genom hela rekryteringsprocessen. Det ger styrelser i vår region verktygen att sköta sin viktigaste uppgift: att hjälpa företagsledningen att hitta rätt väg framåt och skapa tillväxt och ekonomiskt värde – på ett hållbart sätt. Detta skapar också attraktiva arbetsgivare och attraktionskraft till vår arbetsmarknadsregion.

Styrelserekryterare: Linda Petersson (Kalmar län) och Nils-Erik Persson (Blekinge och Kronobergs län).

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss!

Linda Petersson: 070-377 45 74 / linda@telinrekrytering.se

StyrelseAkademien Sydost: 0470 79 46 40 / sydost@styrelseakademien.se

 


  • Jag bestämde mig för att utveckla vårt bolags styrelsearbete med en extern styrelseordförande. Att jag då kom i kontakt med StyrelseAkademien Sydost, visade sig vara framgångsrikt! Föreningens Nils-Erik Persson hjälpte mig med annons till StyrelseAkademiens 7 000 medlemmar, han läste igenom alla ansökningar och gjorde urval av fyra kandidater för intervju. Vi har nu en uppskattad ordförande som ser på vårt bolag med nya ögon och har värdefulla förväntningar på oss.

    Hans Lindfors, Prefabsysten Syd Entreprenad AB

En värdeskapande förening

StyrelseAkademien är en ideell och oberoende förening som bildades 1991 för utveckling av styrelsearbetare och styrelsearbete. Vi samlar 7 000 styrelseledamöter och ägare från norr till söder i våra 16 lokalföreningar. Våra verksamhetsområden sträcker sig bland annat inom rekrytering till styrelse genom StyrelseAkademiens kandidatbank, styrelse- och VD-utvärderingar, nätverk, utbildning och seminarier.

Vår mission är att verka för att stärka näringslivets resultatförmåga och värdeutveckling genom en professionalisering av styrelsearbetet.

Läs mer