The Telin Way

The Telin Way

På Telin gör vi saker annorlunda. Och bättre. Det gör vi tillsammans med våra kunder, kandidater och konsulter. De precis som vi ställer höga krav på vårt arbete och tillsammans utmanar vi traditionella sätt att se på rekrytering och konsulttjänster. Vi utvecklar både vår marknad och våra tjänster med hjälp av vår lokala närvaro och vårt globala perspektiv.

Vi finns för dig hela vägen, från en första kontakt till ett signerat anställningsavtal.

Vi skapar win-win-situationer och vi gör det ytterst medvetet, med människan i centrum och ett genuint intresse för individer, organisationer och matchningar. Vi har en snabb och effektiv urvalsprocess, detta tack vare vår kandidatdatabas och våra gemensamma nätverk.

Kandidater väljer ofta att kontakta oss för att få möjlighet till karriärrådgivning, genom personliga möten. På detta sätt kartlägger vi den aktuella kandidatmarknaden och kan vara steget före när kompetensbehov uppstår.

Vi vågar påstå att vi lägger mer tid på varje kund och på varje kandidat, något som skapar mervärde, långsiktiga samarbeten och relationer. Våra kunder och kandidater väljer att komma tillbaka till oss med nya förfrågningar vilket vi är mycket stolta över. Vi ser detta som ett bevis på en hög kvalitetsnivå och stor nöjdhet.

Vi finns för dig hela vägen, från en första kontakt till ett signerat anställningsavtal.