Rekryteringsprocess

När du anlitar oss på Telin Rekrytering & Konsult kan du vara säker på att vi hanterar ditt företags varumärke med stor respekt och att kandidatupplevelsen står i centrum genom hela rekryteringsprocessen. Nedan beskriver vi vår rekryteringsprocess och de moment som gör att vårt samarbete blir den bästa tänkbara upplevelsen för dig och för kandidaten.

1. Kravspecifikation

Här lär vi känna dig och ditt företag för att skapa oss en bättre bild och förståelse för vad och vem ni behöver förstärka er organisation med. Vi gör också en uppskattning på hur lång tid rekryteringen kommer att ta för att du ska veta vad du kan förvänta dig.

2. Sökfas

Vi annonserar ut den aktuella tjänsten på vår egen hemsida men också via andra överenskomna kanaler för att få maximal exponering av tjänsten. Annonserna marknadsförs alltid med #nyttjobb och i de fall vi anser det gynnsamt kompletterar vi med annonsering på webben och i dags- och/eller fackpress. Vi letar kandidater genom befintliga kontaktnät och söker i vår kandidatbank samt externa kandidatsajter och sociala medier.

3. Urval

Varje rekryteringsuppdrag innebär ett stort antal sökande kandidater, vi läser alla ansökningar och genomför en första telefonintervju samt presenterar den aktuella tjänsten för utvalda kandidater.. Sökanden som ej gått vidare i processen får alltid ett besked av oss.

4. Intervju

De kandidater som vi valt att gå vidare med träffar vi för en personlig intervju. Här säkerställs att kandidaten uppfyller de kompetenskrav som är uppställda för tjänsten och kandidaten informeras ytterligare om företaget och den aktuella tjänsten.

5. Presentation & Kundintervju

Efter genomförd intervju presenteras de kandidater som bäst uppfyller kravspecifikationen gällande kompetenser och personliga egenskaper för dig som kund. Vi intervjuar inte sällan härefter de utvalda slutkandidaterna ihop med dig som kund.

6. Referenstagning

Telin Rekrytering & Konsult genomför en gedigen referenskontroll med 1-2 referenter på finalkandidat. Vi följer en väl utarbetad metodik samtidigt som vi kompletterar med andra nödvändiga frågor kring den aktuella kandidaten. Allt för att säkerställa att ni kommer att bli ett bra team i framtiden.

7. Rekryteringstest & Djupintervju

Slutkandidaten genomför ofta ett testbatteri anpassat till den aktuella tjänsten. Vi kartlägger personlighet, värderingar och motivatorer men även färdighetstester där det krävs. Testet följs av en djupintervju där kandidatens resultat relateras till de i kravspecifikationen efterfrågade egenskaper och återges sedan till dig som kund.

8. Certifiering

Vi är certifierade och godkända användare av Cut-e’s rekryteringstester. Vi har även avtal med 2Secure, för bakgrundskontroll av slutkandidater. Information om dessa leverantörer: www.cut-e.se och www.2secure.se.

9. Anställning & Uppföljning

Rekryteringsprocessen anses avslutad när anställningsavtal är undertecknat. För att säkerställa att rekryteringen varit lyckad gör vi alltid en kvalitetsuppföljning efter ca tre månaders anställning. Vi träffar då både kund och kandidat enskilt samt gemensamt, för en utvärdering av rekryteringsarbetet. För oss är det viktigt att förväntningarna har möts och att rekryteringen blir fortsatt framgångsrik.