Rekrytering

Jämlik rekrytering

Vi har stor respekt och förståelse för dagens och morgondagens utmaningar för dig som kund. Vi har ett stort fokus på vårt kundflöde och på att våra kunder ska kunna lita på att vi kan hjälpa dem i de svåraste situationerna. Vi har löpande dialog under tillsättningens gång och arbetar tillsammans för att hitta den bästa lösningen för varje enskild situation.

Om ditt företag vill gå ut med ett annonserat uppdrag ger vi dig stöttning i hela processen, från att du börjar ana ett behov av att rekrytera till att den nyanställda är på plats. Du kan själv välja om vi ska leda ditt företag genom hela rekryteringsprocessen eller om det är specifika delprocesser du vill ha stöttning med.

Här finner du vår rekryteringsprocess och alla de steg som ingår i en full process, utifrån ditt behov kan vi skräddarsy vårt arbete så att det passar just dig.

Rekryteringsprocess

Ingen startkostnad

Hos oss på Telin finns det ingen startkostnad för ett rekryteringsuppdrag, du betalar det överenskomna arvodet när du har skrivit anställningskontrakt med din nya medarbetare.

Vi på Telin jobbar med en jämlik rekryteringsprocess, det är viktigt att både du som kund och du som kandidat väljer varandra. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer över telefon, mejl eller i ett personligt möte.

Chefsrekrytering

Vi på Telin har gedigen kunskap och lång erfarenhet inom området Chefsrekrytering. Vi är en engagerad partner, som lägger stor vikt vid att förstå din verksamhet, dina utmaningar och behoven i just din bransch. Detta är nyckeln till en lyckad chefsrekrytering. Med den insikten arbetar vi systematiskt med vår process för att identifiera och rekrytera rätt kandidat till den aktuella tjänsten.

Telin har sedan 2011 attraherat chefer med varierande branschinriktningar och nivåer till sitt chefsnätverk. Telin vårdar sitt exklusiva chefsnätverk genom en kontinuerlig kontakt och personliga möten med fokus på medlemmarnas karriärutveckling.

Del av rekrytering

Vill du enbart ha hjälp med vissa delar av rekryteringsprocessen? Då kan du välja vad du önskar avlastning med. Det kanske handlar om att annonsera och göra urval, få hjälp av en professionell intervjuare, låta dina kandidater genomföra tester eller ta stöd med referenstagning. Tillsammans med er skräddarsyr vi tjänster som passar ert behov.

Second Opinion

Har du egna kandidater och vill få ett omdöme av en oberoende part? Då kan vi erbjuda Second Opinion som ett bra komplement för att rådgöra vilken av era befintliga kandidater som är mest lämpad för tjänsten. Vår utgångspunkt är kravprofilen i kombination med strukturerade intervjuer och relevanta tester. Vi är certifierade i flera personlighets- och begåvningstester. Med en Second Opinion kan ni känna er tryggare i era beslut.