Konsultuthyrning

Inom vårt affärsområde konsultuthyrning har vi valt att göra annorlunda. Och bättre. Vi är inte det traditionella bemanningsföretaget.

Hos oss anställs konsulter till Telin för att sedan hyras ut till företag vid behov. Merparten av våra kunduppdrag är av längre karaktär och kan ofta sträcka sig till ett år eller längre. Inte sällan förlängs uppdragen och i många fall blir vår konsult erbjuden en anställning hos vår kund.

Vi har valt att göra annorlunda. Och bättre.

Hos Telin är du som konsult garanterad att du anställs för ett visst uppdrag hos en viss arbetsledare med en viss tjänst och kan således inte tvingas byta uppdrag mitt under en avtalsperiod. Du erbjuds också en månadslön och vi använder alltid oss själva som rättesnöre, villkoren är sådana att vi själva hade kunnat tänka oss dem. Telin har tecknat kollektivavtal med Teknikföretagen.