Konsultinhyrning

Hyr en Telin-Ambassadör

Vår målsättning är att alltid presentera lämpliga konsulter för uppdraget inom en vecka. Vi hanterar hela processen, sköter all administration och vi har en kontinuerlig dialog med både dig och vår Telin-Ambassadör.

Ett uppdrag blir sällan bra om inte båda parter är genuint engagerade. Vi arbetar varje dag för att alltid bli lite bättre. Vi ställer höga krav på oss själva, men också på de som vi arbetar tillsammans med. Vi vet att då bli kvaliteten alltid högre, resultatet bättre och samarbetet mycket roligare.

Våra konsulter genomgår, och där uppdraget kräver det, färdighets- och/eller personlighetstest innan de presenteras för våra uppdragsgivare. Vi som arbetar inom Telin Rekrytering & Konsult är certifierade användare av både Cut-e, Assessio samt SHL:s testverktyg.

Innan en kandidat blir anställd Ambassadör hos oss på Telin, genomgår, beroende på ansvar, de också en fördjupad bakgrundskontroll avseende personalia, ekonomi, juridiska ärenden, studie- och yrkesbakgrund samt i vissa fall förekomst i media.

Den fördjupade bakgrundskontrollen genomförs i samarbete med en extern leverantör.

Hyrrekrytering

Många av våra konsulter arbetar en tid som Telin-konsult för att sedan gå över i anställning hos kunden – detta kallar vi Hyrrekrytering. Under uthyrningsperioden ges både kund och konsult chansen att hitta rätt, fungerar samarbetet väl tar du som kund efter en tid över konsulten i anställning.

Hyrrekrytering skapar en flexibilitet och för vår del är det en kvalitetsstämpel på att vi hittat rätt kandidat för kunden och verksamheten samt att kandidaten har hittat rätt arbetsgivare. Under perioden som konsulten är inhyrd har vi kontinuerliga avstämningar och säkerställer att samarbetet fungerar väl.

Ring oss idag så berättar vi mer!