Värdegrund

Mod
Samsyn
Ansvar
Tillit
Kompetens
Glädje
Omtanke
Professionalism
Engagemang
Ärlighet
Respekt
Helhetssyn
Effektivitet

Följande värdeord är grunden i hur Telin Rekrytering och Konsult agerar och arbetar. Med hjälp av vår gemensamma värdegrund skapar vi omtanke och förtroende för varandra och våra intressenter.

Engagemang

Telin gör allt med både hjärta och hjärna. Vi utvärderar det vi gör idag för att göra det ännu bättre imorgon.

Mod

Telin gillar utmaningar. Vi vågar prova det nya och ifrågasätta det gamla. Vi utmanar oss själva med stöd av varandra.

Respekt

Telin bemöter alla med respekt och omtanke. Vi tar tillvara kompetens och bejakar olikheter. Vi håller vad vi lovar och bryr oss om varandra.

Glädje

Telin arbetar i en varm atmosfär där vi alla mår bra. Vi uppmuntrar och uppskattar varandra med hjälp av ett positivt förhållningssätt.