Processen

Motiverade kandidater är avgörande i en rekryteringsprocess hos oss på Telin Rekrytering & Konsult. I nära samarbete med dig som kandidat förbereder vi dig på bästa sätt, på de steg som vår rekryteringsprocess innehåller. Detta gör vi för att ge dig den bästa tänkbara upplevelsen. Scrolla ner och läs mer om hur processen går till!

1. Sökfas

Vi annonserar ut lediga tjänster på vår hemsida men även via andra digitala kanaler som vi har samarbete med. I de fall vi anser det gynnsamt kompletterar vi med annonsering i dags- och/eller fackpress. Vi letar kandidater genom befintliga kontaktnät och söker i vår egen kandidatbank samt externa kandidatsajter och sociala medier. Det är därför det är så viktigt att du som kandidat gör dig synlig för oss. Registrera dig i vår CV-databas redan idag.

2. Urval

Varje rekryteringsuppdrag innebär ett stort antal sökande kandidater. Vi läser alla ansökningar och genomför en första telefonintervju samt presenterar den aktuella tjänsten för utvalda kandidater. Sökanden som inte gått vidare i processen får alltid ett besked av oss.

3. Intervju

De kandidater som vi valt att gå vidare med träffar vi för en personlig intervju. Här säkerställer vi att du som kandidat uppfyller de förväntningar och kompetenskrav som är uppställda för tjänsten. Samtidigt informerar vi dig om det rekryterande företaget och den aktuella tjänsten. Utvalda finalkandidater träffar vi tillsammans hos kund på en andraintervju.

4. Referenstagning

Telin Rekrytering & Konsult genomför gedigna referenskontroller med 1-2 referenter per slutkandidat. Vi har en väl framtagen metodik som vi följer och kompletterar med de frågor som vi anser är nödvändiga. Allt för att säkerställa att du och den nya arbetsgivaren kommer att bli ett bra team i framtiden!

5. Rekryteringstest & Djupintervju

Slutkandidaten genomför ofta ett testbatteri anpassat till den aktuella tjänsten. Vi kartlägger personlighet, värderingar och motivatorer men även färdighetstester där det krävs. Testet följs av en djupintervju där resultatet relateras till de i kravspecifikationen efterfrågade egenskaper.

6. Certifiering

Vi är certifierade och godkända användare av Cut-e’s rekryteringstester. Vi har även avtal med 2Secure för bakgrundskontroll av slutkandidater.
Information om leverantörerna: www.cut-e.se och www.2secure.se

7. Anställning & Uppföljning

Rekryteringsprocessen anses avslutad när anställningsavtal är undertecknat. För att säkerställa att rekryteringen varit lyckad gör vi alltid en kvalitetsuppföljning efter ca tre månaders anställning. Vi träffar då både kund och kandidat enskilt samt gemensamt, för en utvärdering av rekryteringsarbetet. För oss är det viktigt att förväntningarna har möts och att rekryteringen blir fortsatt framgångsrik.