The Telin Way

På Telin gör vi saker annorlunda. Och bättre.

Vi lever våra värderingar varje dag och vi ger vi våra medarbetare, kunder och marknaden både engagemang och respekt. Vi agerar alltid i enighet med våra värdeord och vi gör aldrig avkall på kvaliteten i våra uppdrag. Med omtanke, glädje och mod delar vi med oss av vår kompetens.

Våra främsta ledord är: Engagemang, Respekt, Glädje och Mod.

Vi värdesätter också: Ärlighet, Tillit, Ansvar och Samsyn.

Det gör vi tillsammans med våra kunder, kandidater och konsulter. De precis som vi ställer höga krav på vårt arbete och tillsammans utmanar vi traditionella sätt att se på rekrytering och konsulttjänster. Vi utvecklar både vår marknad och våra tjänster med hjälp av vår lokala närvaro och vårt globala perspektiv.

Kandidater väljer ofta att kontakta oss för att få möjlighet till karriärrådgivning, genom personliga möten. På detta sätt kartlägger vi den aktuella kandidatmarknaden och kan vara steget före när kompetensbehov uppstår.

Vi vågar påstå att vi lägger mer tid på varje kund och på varje kandidat, något som skapar mervärde, långsiktiga samarbeten och relationer. Våra kunder och kandidater väljer att komma tillbaka till oss med nya förfrågningar vilket vi är mycket stolta över. Vi ser detta som ett bevis på en hög kvalitetsnivå och stor nöjdhet. Vi finns här för dig, oavsett varför du väljer att kontakta Telin – varje människa och varje möte är för oss unik.

 

Värdegrund

Följande värdeord är grunden i hur Telin Rekrytering och Konsult agerar och arbetar. Med hjälp av vår gemensamma värdegrund skapar vi omtanke och förtroende för varandra och våra intressenter.

Läs mer