Historia

Vår historia

Telin Rekrytering & Konsult startades i augusti 2011 av Linda Petersson och Terése Smålander Carlstedt. Sedan starten har vi hjälpt företag och organisationer inom olika branscher och av varierande storlek att finna kandidater som matchar deras verksamhet.

Vi har siktet inställt på nya utvecklingsmöjligheter – du hjälper oss att skriva vår framtida historia!

Under 2015 utökades personalstyrkan med en ansvarig för affärsområdet Konsultinhyrning och i samband med detta gick flytten till de nya lokalerna på Skeppsbron i Kalmar.

Ungefär ett år senare förstärktes vårt team ytterligare genom rekryteringen av en Rekryteringsassistent, med fokus på att bibehålla den känsla och förmåga att behandla alla med hjärtat som Telin har kommit att representera.