Jag söker nya medarbetare

Rekrytering

När du anlitar oss på Telin Rekrytering & Konsult kan du vara säker på att vi hanterar ditt företags varumärke med stor respekt och att kandidatupplevelsen står i centrum genom hela rekryteringsprocessen.

Läs mer

Konsultinhyrning

Telin kan snabbt bistå din organisation med en konsult som matchar uppdraget. Våra konsulter kontrakteras på konkurrenskraftiga anställningsvillkor.

Läs mer

Interimskonult

Förutsättningar kan ändras snabbt i en organisation, då kan en tillfällig chef/ledare eller kvalificerad specialist vara den bästa lösningen. Våra Interimskonsulter avtalas på juridiskt hållbara villkor – detta för allas trygghet.

Läs mer

HR-stöd

Saknar din organisation en HR-avdelning eller behöver din HR-avdelning avlastning? Då kan vi på Telin stötta er i ert HR-arbete, på både lång och kort sikt.

Läs mer