Hyr din Interimskonsult redan idag

Hyr din Interimskonsult redan idag

Ditt företag får snabbt in kunskap för att driva specifika uppdrag; förändringsarbete, utökning eller avveckling av en verksamhet, generationsskifte etc. Vi har ett stort kontaktnät när det gäller seniora konsulter som vi kan förmedla för Interimsuppdrag.

Kontakta oss och berätta om ditt behov i verksamheten, därefter diskuterar vi kring vilken kompetens Interimskonsulten bör ha och skräddarsyr en lösning för er. För oss finns inga begränsningar – kontakta oss redan idag!

Vad är en Interimskonsult?

För att nå resultat och mål i rätt tid finns ofta ett behov av att, med kort varsel, kunna säkra rätt ledarskap och avlastning för organisationen. Att anlita en interim ledare/specialist är ofta ett bra alternativ när det antingen inte finns tid för en rekrytering, eller behov på sikt av en tillsvidareanställning.

Det finns många orsaker till att ett företag väljer att satsa på en interim lösning. Ofta i samband med en omorganisation, fusion, verksamhetseffektiviseringar, arbetstoppar eller föräldraledighet. Det kan till exempel handla om en blandning av operativt och strategiskt arbete. Längden på ett Interimsuppdrag varierar, men sträcker sig ofta under 3–6 månader eller eventuellt längre och på hel- eller deltid.

Våra grundkrav

Våra Interimskonsulter har en omfattande erfarenhet som chef/specialist på exekutiv/verkställande nivå. Vi söker konsulter med förmåga att snabbt förstå helheten, prioritera och få saker att hända samtidigt som de ligger i framkant avseende trender, utveckling och inom framgångsfaktorer inom sin specifika bransch/industri/funktion. Vi förutsätter ett modernt och motiverande ledarskap och en social och kommunikativ begåvning samt uttalat resultatfokus.

Innan en kandidat kontrakteras som Interimskonsult hos oss på Telin, genomgår, beroende på ansvar, de också en fördjupad bakgrundskontroll avseende personalia, ekonomi, juridiska ärenden, studie- och yrkesbakgrund samt i vissa fall förekomst i media. Den fördjupade bakgrundskontrollen genomförs i samarbete med en extern leverantör.

Kontakta oss